Děti pomáhají přírodě. Trendem ekovýchovy jsou dlouhodobé projekty v terénu.

Sází ohrožené druhy stromů, budují ptačí budky nebo se noří do historie a poznávají krajinu kolem sebe. I tak může vypadat projektové vyučování. Děti nesedí ve školních lavicích, ale v terénu poznávají přírodu a okolní svět. V uplynulém roce se do dlouhodobých environmentálních projektů zapojilo u Čmeláka 1173 dětí a studentů. Výhodou je intenzivní práce s žáky, která napomáhá lepšímu a trvalejšímu pochopení odborného tématu. Mezi nejúspěšnější projekty patří „Aj ty ptáčku jarabáčku“ a „Krajina nejkrásnější učebnice.“

Za posledních patnáct let zmizelo z naší krajiny a měst deset milionů ptáků. Tato situace se nelíbila pracovníkům ekologické organizace Čmelák, a tak vymysleli projekt „Aj ty ptáčku jarabáčku“ a zapojili do něj děti ze základních škol. Společně s nimi sází keře a stromy vhodné pro ptactvo do školních zahrad. Žáci tak zvýší ekologickou stabilitu krajiny, poskytnou další hnízdní a potravní možnosti pro ptáky, ale také zkrášlí prostředí svými květy a plody, říká mluvčí Čmeláka Martin Benda: „V uplynulém školním roce se do projektu zapojilo 480 žáků 20 škol z Liberecka, Jablonecka a Turnovska. Celý projekt začal soutěží, kdy žáci pozorovali ptáky. S nejlepší dokumentací vyhrála Základní škola Jabloňová z Liberce, která vyhrála den s ornitologem M. Pudilem.“

V celoročním projektu „Krajina nejkrásnější učebnice“ je krajina okolo nás využita jako velká „učebnice“ přírody, inspirace a zdroj informací. Žáci tak poznávají historii krajiny a příběhy lidí, kteří o ní pečují. Pokračuje vedoucí ekovýchovy Tomáš Hawel: „Používáme metody upřednostňující názornost a zážitek, abychom nejen posílili znalosti a dovednosti dětí, ale skrze osobní prožitek povzbudili jejich vztah a pocit odpovědnosti k prostředí, ve kterém žijí a které svým konáním vytvářejí.“ Děti tak v projektu navrhovaly vlastní krajinářské projekty pro  zlepšení stavu přírody a sázely například ohrožené druhy stromů a keřů zpět do volné přírody.
Velmi pozitivně hodnotí projekt i třídní učitelka ze ZŠ Husova v Liberci M. Brejchová: „Pro děti byl program vítaným přínosem v dnešní přetechnizované a komplikované době. Při hrách si děti procvičily dovednost orientovat se v přírodě, učit se ji vnímat, pozorovat a objevovat skryté možnosti přírodních materiálů." Projektu „Krajina nejkrásnější učebnice“ se účastnilo v loňském roce 608 dětí převážně z Libereckého kraje. Díky financování z Ziel 3, Deutsche Bundesstifung Umwelt a Česko-Německého fondu budoucnosti měly děti šanci spolupracovat s vrstevníky na německé straně hranice a poznat tamní region.