V Chebu začala stavba jihovýchodního obchvatu za 400 milionů Kč

V Chebu dnes začala stavba dlouho připravovaného jihovýchodního obchvatu města. Obchvat, financovaný z Regionálního operačního programu Severozápad, by měl odvést tranzitní dopravu z centra města. Proti stavbě ale dlouho protestovali obyvatelé čtvrti Háje, za kterou obchvat povede. Celkové náklady projektu budou 392,6 milionu korun, řekl dnes při zahájení stavby hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný (ČSSD). 

"Jde o jednu z nejvýznamnějších staveb na krajských silnicích za poslední období, která by měla mít vliv především na zlepšení kvality ovzduší. Lidé určitě v budoucnu ocení snížení prašnosti a hluku v centru města. Zároveň se omezí emise z intenzivní osobní i nákladní dopravy," uvedl Novotný, podle něhož bude mít obchvat význam i pro chebskou průmyslovou zónu. 
    
Dotace z ROP Severozápad bude 333,7 milionu korun, zbylé náklady ve výši 58,9 milionu korun budou hrazeny příspěvkem z krajského rozpočtu. 
    
Obchvat je naplánován jako přeložka silnice II/214 v celkové délce 3,4 kilometru. Hlavní trasa je rozdělena na dva úseky. "První úsek má délku okolo 1,2 kilometru a začíná novou okružní křižovatkou v obci Svatý Kříž. Dále vede severozápadně k obci Háje, kde končí druhou okružní křižovatkou na styku obchvatu se stávající silnicí III/2143. Tato okružní křižovatka napojuje silnici II/214 i na místní komunikaci na Podhrad. Druhý úsek má délku asi 2,2 km a začíná okružní křižovatkou u obce Háje a dále vede severozápadním směrem k údolí Hájského potoka. Přes toto údolí je navržen most v délce přes 150 metrů," upřesnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil. 
    
Stavbu provede Sdružení "STRABAG + Swietelsky - obchvat Cheb", s vedoucím účastníkem sdružení firmou STRABAG a.s. a s účastníkem sdružení firmou SWIETELSKY stavební s. r.o. Práce stavebníci zahájí v polovině března, dokončení výstavby se předpokládá na konci srpna 2015. 
    
Podle odpůrců obchvatu ale stavba není vůbec potřeba a průjezd nákladních aut Chebem se měl vyřešit zákazem vjezdu, který by přiměl těžkou dopravu využít severní obchvat Chebu, který směřuje na hraniční přechod Pomezí. S žalobou proti územnímu rozhodnutí ale odpůrci neuspěli. 
    
Úpravy silnice se chystají také na německé straně. Ve Waldsassenu připravují nový průtah městem. Měl by částečně řešit zvýšenou dopravu mezi německou dálnicí A93 a silnicí R6, která začíná u Chebu, ale zatím končí v Karlových Varech.
 
zdroj: ČTK