Seznamte se s obojživelníky na žabím festivalu

Žabí festival, akce určená k seznamování široké veřejnosti s životem a významem obojživelníků, se uskuteční letos již popáté. Návštěvníci se budou moci v sobotu 24. března, od 9.30 do 14 hod., zúčastnit exkurze k zábranám postaveným u Šolcova rybníka mezi Oldřichovem v Hájích a Raspenavou a prohlédnout si živé obojživelníky ve sběrných nádobách.

Podle radního LK pro zemědělství a životní prostředí Jaroslava Podzimka je to již tradiční akce s podporou Libereckého kraje, která přiblíží účastníkům život žab a způsob jejich ochrany.

Na obzvláště rizikových úsecích lze předcházet střetům žab s dopravou stavbou trvalých migračních zábran a podchodů či alespoň mnohem finančně dostupnějších přechodných zábran. „Jejich stavbou a následným manuálním přemísťováním obojživelníků do místa rozmnožování se u nás zabývá řada organizací ochránců přírody,“ řekla ředitelka obecně prospěšné společnosti Suchopýr z Oldřichova v Hájích Alena Hlídková. „Žáby, které skončí v zakopaných nádobách před bariérou, dvakrát denně sbíráme a přenášíme do nedalekého rybníka. Loni jsme takto od aut ochránili více než 2 000 obojživelníků,“ dodala.

Od roku 2008 přemístili ekologové ze Suchopýrů přes nebezpečnou komunikaci již 6 114 žab a čolků. Číslo by nebylo tak vysoké bez pomoci spolupracujících organizací i řady jednotlivců. Také letos se budou na akci podílet Ekocentrum Libereckého kraje a Liberecký kraj.

Exkurzí k Šolcovu rybníku ale program akce zdaleka nekončí. V areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích budou připraveny aktivity zaměřené na poznávání života žab. Každý bude moci zajímavou formou zjistit, proč jsou žáby užitečné. Děti si prostřednictvím simulační hry vyzkouší, co taková pomoc užitečným obojživelníkům v době, kdy to nejvíce potřebují, znamená. Nejmenší se mohou těšit na tradiční žabí tvoření. Program bude zpestřen výstavou živých obojživelníků a přednáškou Martina Šandery z Muzea přírody Český ráj.

V areálu Ekocentra bude otevřeno infocentrum a nebude chybět ani občerstvení. Doprava mezi Šolcovým rybníkem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích bude zajištěna.

zdroj: ČTK