Pět nezbytných vlastností bezpilotních prostředků využívaných bezpečnostními složkami

Bezpečnostní složky, požární a záchranné sbory i nejrůznější pohotovostní týmy stále více využívají k záchraně lidských životů a plnění nejrůznějších úkolů bezpilotní prostředky – UAS (Unmanned Aircraft Systems), zjednodušeně také nazývány drony. V posledních letech jsme svědky jejich čím dál častějšího využití k zajištění ochrany a veřejného bezpečí.

Význam bezpilotních prostředků dobře dokládá jejich nasazení napříč širokou škálou veřejných služeb – od pátracích a záchranných akcí, až po taktické operace a forenzní mapování. Investici do UAS by ale mělo předcházet zjištění, zda příslušný bezpilotní prostředek dokáže splnit náročné požadavky, se kterými se setká v každodenním provozu. Rich Cunha z kanadské společnosti Aeryon Labs Inc a zástupce této společnosti pro ČR Andrej Hronec mají mnoholeté zkušenosti s provozováním bezpilotních prostředků při operacích nejrůznějších velikostí. Díky tomu si mohou dovolit tvrdit, že již vědí, co funguje a co nikoliv. Jaké vlastnosti by podle nich měl mít každý UAS určený k ochraně lidí i majetku a k zajištění veřejné bezpečnosti?

Investujte především do kvalitních kamerových systémů

Přestože je potřeba víceúčelového kamerového systému pro bezpilotní prostředky bezpečnostních složek naprosto zřejmým požadavkem, provozovatelé UAS na využití plné škály možností kamerových systémů často rezignují. A později toho litují.

Chcete-li maximálně vyžívat služby bezpilotních prostředků, měl by být systém schopen pořídit letecké snímky z velké blízkosti i ze vzdálenosti několika kilometrů. Použité kamery by kromě viditelného světla měly mít schopnost vidět infračervené spektrum tak, aby je bylo možné používat pro denní i noční operace. Provozovatelé UAS z řad bezpečnostních složek by při výběru bezpilotních prostředků neměli být ochotni obětovat jedno nebo druhé, a ohrozit tak úspěšnost svých akcí. Navzdory tomu, že pokročilé kamerové systémy jsou mnohem dražší než kamery uživatelských komerčních dronů, jde o investici, která se rozhodně vyplatí.

Nedovolte, aby špatné počasí znemožnilo úspěch operace

Déšť nebo jasná obloha – zástupci bezpečnostních a záchranných složek musí pomáhat bez ohledu na to, zda je počasí dobré nebo extrémní, a totéž by mělo platit i pro jejich vybavení. Komerčně dostupné drony nejsou obvykle schopné létat za deště, pokud sněží, jsou-li extrémní horka nebo fouká silný vítr. Schopnost bezpečného letu by ovšem v případě záchranných a bezpečnostních složek neměla být závislá na počasí. Je proto třeba zvolit takový bezpilotní prostředek, u kterého výrobce garantuje provoz za téměř jakéhokoliv počasí a má minimálně stupeň krytí IP-53.

Sdílejte správná data se správnými lidmi a ve správný čas

Ať se jedná o koordinaci s velitelstvím, mobilním operačním centrem nebo jinými příslušníky v terénu, policejní a bezpečnostní složky, hasiči a pohotovostní týmy potřebují živě streamovat obraz a telemetrická data z bezpilotních letounů na obrazovky velících důstojníků. Samotná funkce přenosu je při pořízení UAS důležitá. Ještě důležitější je však to, aby takto sdílené informace byly důkladně zabezpečeny.

Je nezbytně nutné mít kontrolu nad daty i nad tím, komu jsou zpřístupněna. Také je třeba důvěřovat výrobci a zemi, ve které jsou UAS vyráběny. V dnešní hrozbami naplněné době nejsou bohužel všichni prodejci UAS dostatečně transparentní. Nedostatečně informují o tom, kde budou sdílená data dále „žít“ a jaké jsou motivy pro jejich ukládání bez vědomí uživatele. Vyhodnocení možných hrozeb, které souvisejí s kybernetickou bezpečností, by tedy mělo být při rozhodování o nákupu UAS zcela zásadní.

Operátoři bezpečnostních složek, kteří se zabývají riziky kybernetické bezpečnosti, by se měli řídit osvědčenými zákonnými postupy a létat pouze s takovými UAS, které pocházejí od důvěryhodných výrobců a používají dostatečné šifrování.

Nenechte se omezovat pravidly pro rekreační a komerční létání

Operátoři bezpečnostních a záchranných složek jsou v případě potřeby povinní vzlétnout se svými UAS takřka okamžitě. Většina na trhu běžně dostupných komerčních dronů má v sobě vestavěny prvky, které zabraňují rekreačním „pilotům“ létat v zakázaném vzdušném prostoru. Tato omezení znemožňují provoz v bezletových zónách a je možné je obejít pouze po předchozím upozornění ze strany pilota nebo pomocí kódu pro deaktivaci bezpečnostního prvku.

Vzhledem k tomu, že tato opatření jsou pro rekreační létání nezbytná, komerčně prodávané drony nejsou pro bezpečnostní a záchranné složky vhodné. Velmi často totiž dochází k tomu, že pokud je k akci vyzván operátor UAS z řad těchto složek, není čas s předstihem žádat o využití daného vzdušného prostoru, ani čekat na obdržení kódu pro deaktivaci omezení. V případě skutečně profesionálních bezpilotních prostředků jsou softwarová omezení odstraněna s vědomím, že daný pilot má výcvik a zkušenosti potřebné k zajištění bezpečného letu. Je to totiž právě operátor UAS a nikoliv software, kdo má v takových případech rozhodovat kdy a kam může dron letět.

Vyberte si takového dodavatele, který bude zároveň důvěryhodným poradcem

Posledním nezbytným požadavkem je potřeba zajištění profesionálního zaškolení a individuální odborné zákaznické podpory. Školení by mělo být přizpůsobeno individuálním požadavkům na používání UAS během praxe dané složky. Budete létat v městském prostředí? V horském terénu nebo ve vyšších letových hladinách? Tomu, kde a jak se bude bezpilotní prostředek používat, by měl také odpovídat konkrétní učební plán. V okamžiku, kdy selže nějaký program pro využití UAS, je to bezpochyby kvůli nedostatečnému zaškolení.

Stejně jako v případě oficiálního leteckého plánu, je i u bezpilotních prostředků třeba uvažovat o tom, jak se jejich flotila bude rozrůstat, jakým způsobem bude udržována a jaká bude její obsluha. Je zásadní vybrat si takového výrobce, který dokáže rychle pomoci s jakýmikoliv problémy.