Dlužníky na výživném hlásí policii méně lidí, rodičům totiž často nepomůže

Za první půlrok podle Policie České republiky klesl počet zjištěných trestných činů zanedbání povinné výživy o necelých 12 % na 5 841. Na první pohled by se to mohlo zdát jako pozitivní informace, dokládající, že se konečně daří snížit počet rodičů, kteří na svého potomka neplatí výživné. Podle Asociace neúplných rodin ovšem počet dlužníků spíše stoupá, jejich oběti však volí efektivnější cesty než hlášení policii.  

Pokud rodiči samoživiteli dluží jeho partner výživné, existuje několik způsobů, jak se peněz domoci - nahlásit dlužníka policii, zažádat o soudní výkon rozhodnutí anebo se spojit s exekutorem. První ze způsobů, tedy spolupráce s policií, je stále využíván nejčastěji. Podle Petra Sýkory, předsedy Asociace neúplných rodin, se však jedná o nejméně vhodný postup, pokud rodič peníze pro dítě skutečně potřebuje.

„Bohužel u nás existuje mýtus, že jít na policii je nejlepším a nejjednodušším řešením. Rodič, který dlužníka nahlásí Policii České republiky, sice dosáhne jeho potrestání, i nadále však bude na provinilci, zda se poučí a peníze zaplatí, anebo ne. Není bohužel v moci policie ho k tomu donutit," vysvětluje Sýkora. „Navíc v případě, že o potrestání dlužníka rozhodne soud a vyměří mu trest odnětí svobody, nebude dlužník pochopitelně schopen vydělávat, a tím pádem ani platit alimenty."

Situace však má řešení. Pokud samoživitel nutně potřebuje oprávněné peníze pro své dítě, je třeba volit jinou cestu. V tomto ohledu se nejefektivněji jeví spolupráce se soudním exekutorem, který bývá úspěšnější než soudní vykonavatel. A to i díky tomu, že má možnost zabavit například řidičský průkaz. Spousta rodičů má však dodnes strach exekutora nebo právníka oslovit, zejména z obavy z finančních nákladů. Asociace neúplných rodin proto spustila program nazvaný Vaše výživné, který rodiče celým procesem zdarma provede.

„Právě obliba programu Vaše výživné může paradoxně stát za poklesem nahlášených trestných činů. Do programu se totiž zapojilo již skoro 5000 rodičů a jejich zájem neklesá," uvádí Sýkora. „Celkový dluh, který nyní za rodiče spravujeme, přesahuje asi 300 milionů korun. Jsme rádi, že s naší pomocí mají šanci alespoň část z této částky vymoci bez zbytečného stresu a nutnosti obíhat exekutory a úředníky."

Asociace se nyní snaží rozšířit povědomí o existenci podobných programů mezi další rodiče. Určitou podporu by mohla mít také od politických stran – ukazuje se totiž, že nezisková organizace dokáže rodičům pomáhat efektivněji než stát.

Kam se obrátit pro bezplatnou pomoc, když partner dítěti neplatí?
 
Stačí navštívit stránky www.vasevyzivne.cz, kde rodič vyplní jméno, příjmení a kontakt, následně bude kontaktován pracovníkem Asociace neúplných rodin. Případně je možné zkontaktovat asociaci telefonicky na čísle 725 293 667 a celý proces provést s asistencí. Veškeré služby Asociace jsou bezplatné a v případě vymáhání výživného veškeré náklady vždy platí dlužník, a to i v případě, kdy se nepodaří vymoci nic. Každý krok je možné konzultovat také s psychologem a dalšími odbornými pracovníky. První splátku dluhu je možné získat již zhruba kolem třetího měsíce od přihlášení do programu.