CHKO Slavkovský les má novou přírodní památku Velikonoční rybník

Novou přírodní památku pojmenovanou Velikonoční rybník vyhlásila v těchto dnech správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les nedaleko Měchova u Bečova nad Teplou na Karlovarsku. Území o rozloze 1,75 hektaru je cenné zejména díky velké druhové pestrosti chráněných živočichů, především obojživelníků a vážek, řekl dnes ČTK Přemysl Tájek ze Správy CHKO Slavkovský les. Na výjimečnou hodnotu skrytého místa přišli přírodovědci až při mapování obojživelníků o Velikonocích roku 2009, kdy rybník také získal své jméno. 

Z chráněných živočichů se u Velikonočního rybníka vyskytují především obojživelníci a vážky. Jednu z nejbohatších populací v Karlovarském kraji tam má skrytě žijící drobná žabka blatnice skvrnitá, žije tam i skokan ostronosý, jehož samci se v období jarního rozmnožování zbarvují do modra. U Velikonočního rybníka jsou také čolci velcí, obecní a horští či skokan krátkonohý. "Na lokalitě bylo také zjištěno 20 druhů vážek, z nichž některé patří v regionálním měřítku mezi velmi vzácné. Nejvýznamnější je však výskyt vážky jasnoskvrnné patřící mezi zákonem chráněné druhy," vyjmenovala Pavla Tájková z CHKO Slavkovský les. 
    
Území je zajímavé i botanicky. Přírodovědci si cení zrašelinělých stanovišť, vegetace vodních rostlin a bahnitých ploch, kde roste vzácný zevar nejmenší. Díky tomu, že rybník se už desítky let hospodářsky nevyužívá a nepoužívají se tak v něm ani hnojiva a další látky, mohla v lokalitě vzniknout tak výjimečná druhová rozmanitost a hojný výskyt chráněných živočichů, vysvětlil Tájek. Volná vodní hladina je už jen na necelé polovině rybníka, zbytek plochy tvoří porosty vysokých ostřic a zrašelinělá stanoviště. "Spolu s porosty přesličky poříční a rdesty plovoucími na vodní hladině je lokalita ideálním útočištěm pro vzácné druhy živočichů vázaných na vodní prostředí, pro něž je také důležité oslunění lokality," dodal. 
    
Přírodní rezervaci se podařilo vyhlásit po ročních přípravách. "Shodou okolností vyšel termín vyhlášení Velikonočního rybníka zrovna na Velikonoční pondělí. To ale není úřední den, a tak je datem vyhlášení až úterý 22. dubna," doplnil Tájek. V CHKO Slavkovský les jsou podle něj tři desítky maloplošných zvláště chráněných území. 
 
zdroj: ČTK