Cheb v pátek odhalí u hradu Štaufský sloup, už 21. v Evropě

Město Cheb bude první místem v Česku, kde stojí Štaufský sloup. Připomíná místa spjatá s vlivem ve středověku mocného rodu Štaufů. Jeden z jejich nejznámějších panovníků, císař Fridrich Barbarossa, nechal v Chebu vystavět středověkou císařskou falc, jejíž pozůstatky jsou základem chebského hradu. Právě před jeho areálem nechalo město čtyřtunový travertinový sloup umístit. ČTK to řekl místostarosta Michal Pospíšil (ODS).

"Barbarossův vnuk Fridrich II. Štaufský zde v hradní kapli přesně před 800 lety podepsal takzvanou Zlatou bulu chebskou, která kodifikovala vztahy mezi mocí světskou a církevní. V té době byl v Chebu říšský sněm, takže 12. července 1213 byl Cheb centrem středověké Evropy," uvedla Pavla Sudimacová z radnice. Podpisu byli přítomni například český král Přemysl Otakar I., papežský legát, bavorský a rakouský vévoda, arcibiskupové a biskupové. "Šlo o tak důležitý akt, jako kdyby se tu dnes podepisovala Lisabonská smlouva," dodal Pospíšil.
 
Osmihranný sloup je umělecké dílo symbolicky spojující místa po celé Evropě, která jsou historicky spjatá s dynastií Štaufů. Zhotovil ho sochař Markus Wolf ze Stuttgartu. Včetně podstavce je vysoký 2,95 metru, v horní části má lem z plátkového zlata symbolizující královskou korunu. Pod ním jsou vyryté znaky Štaufů, Přemyslovců, Chebu a ČR.
 
Sponzorem díla za téměř 650.000 Kč je Annemarie Marliese Meissnerová ze Stuttgartu. Dárkyně má podle Sudimacové k Chebu příbuzenskou vazbu, protože za třicetileté války tam její rod vznikl.
 
Štaufská říše byla obrovská, sahala od Španělska po ruskou hranici a na severu od Německa po Sicílii. Na sloupu jsou historické události, které se vztahují ke Štaufům a k Chebu - informace o bule, Fridrichu II., první zmínce o Chebu a spojení Přemyslovců a Štaufů.
 
Štaufské sloupy jsou ve 20 městech na území Německa, Rakouska a Itálie, jejichž dějiny jsou spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Štaufové byli římsko-německou vládnoucí dynastií v letech 1138 až 1254. Podle Sudimacové už je od sponzorů zaplaceno dalších 25 sloupů po Evropě.
 
"Určitě to podpoří cestovní ruch v Chebu. V Německu jsou Štaufové něco jako u nás Přemyslovci. Spousta lidí se o historii zajímá a jezdí po těch místech," uvedla Sudimacová. Podle kastelána Tomáše Dostála sloup určitě přiláká další turisty z celé Evropy, protože "propojí Cheb s rodinou štaufských falcí, které se nacházejí od francouzsko-německých hranic přes celé Německo, Rakousko až po severní Itálii".
 
Sloup bude odhalen v pátek v 17:00. Program začne v 15:00 v kostele sv. Mikuláše mší, kterou budou sloužit plzeňský biskup a prelát řezenského biskupství. Jde o součást programu Krajinné výstavy v Chebu, k níž patří i velká výstava Chebsko za vlády Štaufů.
 
zdroj: ČTK