Cheb po letech udělí čestné občanství a ceny města

Město Cheb udělí poprvé po deseti letech čestné občanství, a to velvyslanci České republiky v Německu Rudolfu Jindrákovi. Udělí i šest cen města - Pavlu Bartákovi, Karlu Bosákovi, Zbyňku Illkovi, Jaroslavu Pribáňovi, Pavlu Douchovi a posmrtně Luďkovi Vystydovi. ČTK to sdělil starosta Chebu Pavel Vanoušek (ČSSD). 

"Poslední čestné uznání město udělilo před deseti lety, tehdy ho dostal starosta partnerského nizozemského města Rheden Ties Jan Koek," uvedl Vanoušek. Ačkoliv o čestném občanství rozhodlo zastupitelstvo v září, bude předáno Jindrákovi až v lednu při novoročním setkání na chebské radnici. 
    
Město mu občanství uděluje za pomoc a spolupráci, kterou Chebu poskytl při snaze získat zpět zablokovaný historický majetek, jenž byl v Německu. 
    
Většina oceněných cenou města má nějaký podíl na zvelebení areálu na levém břehu Ohře. Město ho dokončilo letos. Pavel Barták pracuje v Diecézní charitě a stojí za úspěchem azylového domu Betlém, který s městem úzce spolupracuje. Betlém se letos přestěhoval do rekonstruované vily Union nad areálem na levém břehu Ohře. 
    
In memoriam dostane cenu města architekt Luděk Vystyd. Podílel se na vytváření současné podoby města, byl autorem řady staveb a rekonstrukcí, například přestavby Rychty v bankovní dům, rekonstrukce hradební bašty s přístavbou nové pošty, koncepce záchrany Chebského hradu, Lorety, obnovy náměstí nebo revitalizace levého břehu Ohře. 
    
Zbyněk Illek, ředitel galerie fotografie G4, je iniciátor mnoha kulturních událostí ve městě. Pořádal tvůrčí dílny a sympozia, nejvýznamnější při příležitosti Krajinných výstav v roce 2006 a 2013. Z jeho iniciativy vznikla fotografická kompozice občanů města na náměstí v roce 2011, kdy město oslavoval 950. výročí první písemné zmínky o Chebu. 
    
Ocenění dostane i bývalý ředitel chebské Základní umělecké školy Karel Bosák. Škola pod jeho vedením získala renomé a zvýšila počet žáků o 200 na současných 930. Dojíždí do ní i děti ze sousedního Německa. 
    
Další oceněný, právník a chebský podnikatel Pavel Doucha, se angažoval v kauze Chebský les v Německu. Podporoval a podporuje život ve městě Chebu zejména v oblasti kultury a památkové péče. Je sponzorem mnoha aktivit. 
    
V mládí atlet a nyní trenér Jaroslav Pribáň je dlouholetým předsedou Sportovní unie Chebska. Moderuje mistrovství ČR a nejvýznamnější atletické mítinky, jakými jsou Zlatá tretra, Memorial J. Odložila a další. Městu pomáhal při revitalizaci levého břehu Ohře jak v záležitostech majetku, tak i odborně při projektové přípravě a realizaci víceúčelového hřiště. 
 
zdroj: ČTK